Veřejná zakázka: Dodávka 11 ks vozidel kategorie M1 - MT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17701
Systémové číslo: P23V00000048
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.01.2023
Nabídku podat do: 25.01.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka 11 ks vozidel kategorie M1 - MT
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka 11 ks vozidel kategorie M1 - MT a příslušenství a to včetně dopravy na místo předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze Technická specifikace – požadavek zadavatele, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětná veřejná zakázka na dodávky je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 1) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky