Veřejná zakázka: Hloučela, Hamry - posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18082
Systémové číslo: P23V00000428
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.05.2023
Nabídku podat do: 29.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hloučela, Hamry - posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky se rozumí zhotovení díla Hloučela, Hamry - posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů, spočívající zejména ve stabilizaci dna příčnými prahy, dále bude provedena údržba opěrných zdí a bude opraveno stávající břehové opevnění svahů. Poškozené základy opěrných zdí budou opraveny doplněním betonové předpatky. V úseku 0,000 – 64,5 (SO 01) bude stávající opěrná zeď nahrazena novou opěrnou železobetonovou zdí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 918 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky