Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na potápěčské práce pro roky 2023 a 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18084
Systémové číslo: P23V00000430
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.04.2023
Nabídku podat do: 22.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na potápěčské práce pro roky 2023 a 2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou potápěčské práce (průzkum a opravy) prováděné na vodních dílech ve správě Povodí Ohře, s.p., jejichž součástí je také provedení stavebních prací a případně dodávek, jež jsou nezbytné ke splnění předmětu díla.

Rámcová dohoda (dále „Dohoda“) upravuje podmínky pro zadávání jednotlivých veřejných zakázek a jejich plnění na základě opakujících se dílčích smluv o dílo (dále „Prováděcí smlouvy“) po dobu platnosti Dohody. Jedná se o rámcovou dohodu bez obnovení soutěže, tzn. že zadavatel oslovuje vybraného dodavatele napřímo k dílčímu plnění zakázky. Specifikace plnění je vymezena v Dohodě v příloze č. 1 - Ceník potápěčských prací.

Rámcový předmět plnění veřejných zakázek, které mají být zadány na základě Dohody je vymezen následovně:
• Potápěčské práce prováděné nad hladinou – servisní
• Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m
• Potápěčské práce prováděné pod hladinou 13 - 40 m
• Potápěčské práce prováděné pod hladinou nad 40 m
• Zajištění speciální potápěčské techniky používané pod hladinou
• Další práce, služby a dodávky nezbytné pro provedení díla

Předpokládaný rozsah potápěčských prací pro zadavatele za jeden kalendářní rok činí cca 70 dní potápěčských prací. Odhad je pouze orientační a je odvozen na základě výkonu potápěčských prací z předchozích let.

V období platnosti rámcové dohody bude zadavatel zasílat dodavateli (e-mailem na kontaktní adresu uvedenou v rámcové dohodě) písemné výzvy (tj. objednávky) k výkonu potápěčských prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky