Veřejná zakázka: VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 18205
Systémové číslo: P23V00000551
Datum zahájení: 17.05.2023
Nabídku podat do: 01.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je opevnění svahu v délce cca 91 m zajišťujících ochranu břehu toku Teplá proti vymílání. Opevnění břehu kamennou rovnaninou sestává z filtrační geotextilie s ochrannou štěrkovou vrstvou, a dále ze dvou vrstev lomového kamene s urovnaným lícem. Opevnění břehu bude zhotoveno z lomového kamene (čedič). Sklon líce opevnění břehu je navržen 1:1,25. V rámci stavby budou prováděny terénní úpravy s následným osetím. Detailněji viz ZD, včetně příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 177 477 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy