Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti objektu MZe Skalský dvůr

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18718
Systémové číslo: P23V00001062
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.12.2023
Nabídku podat do: 17.01.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti objektu MZe Skalský dvůr
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu MZe Skalský dvůr spočívající v zateplení budovy (tj. zateplení obvodových stěn budovy, výměna vybraných výplní otvorů) a novém hromosvodu, na adrese Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Technické a konstrukční řešení je detailně popsáno v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmět plnění je pak vymezen soupisem prací s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky, veškeré související činnosti a další obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k realizaci veřejné zakázky v rozsahu požadovaném zadavatelem v závazném textu návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor vnitřní správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy