Veřejná zakázka: Areál ZCV, střechy - FVE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 19134
Systémové číslo: P24V00000339
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.04.2024
Nabídku podat do: 26.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Areál ZCV, střechy - FVE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem „Areál ZCV, střechy - FVE“.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován dokumentem Technické zadání 04.2024.
Dodávka a realizace stavby FVE je požadována vč. vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení, kolaudace a umožnění trvalého provozu:

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 265 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků