Veřejná zakázka: Vnitropodniková čerpací stanice nafty - Kladruby nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19192
Systémové číslo: P24V00000397
Evidenční číslo zadavatele: VZ 16/2024
Datum zahájení: 14.05.2024
Nabídku podat do: 11.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vnitropodniková čerpací stanice nafty - Kladruby nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výroba, dodání a instalace technologie skladování a výdeje pohonných hmot pro vlastní potřebu jako tzv. výdejní jednotka dle § 2 písm. s) Zákona 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) a to včetně zpracování provozní dokumentace (provozní řád dle ČSN 75 3415, plán opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., požární řád dle zákona č. 133/1985 Sb.). Dále se dodavatel zavazuje ke zpracování projektové dokumentace, k zajištění vyjádření a stanovisek správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy. Dodavatel též zajistí kladné pravomocné stavební povolení případně jiné opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby a poskytne veškerou nutnou součinnost v průběhu stavebního řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 • IČO: 72048972
 • Poštovní adresa:
  Kladruby nad Labem 1
  533 14 Kladruby nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 507403

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy