Veřejná zakázka: Přestavba tlačného člunu MATYLDA I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19387
Systémové číslo: P24V00000592
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-030361
Datum zahájení: 02.07.2024
Nabídku podat do: 02.08.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přestavba tlačného člunu MATYLDA I.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přestavby tlačného člunu MATYLDA I. CP 32105070 na plnopalubový nosič mechanismů, odstranění technických závad plavidla k obnovení jeho dlouhodobé provozuschopnost, a to po jeho vytažení z vody na lodním výtahu. Do předmětu veřejné zakázky spadá provedení prohlídky skutečného stavu plavidla, odstranění vnitřního dna, výměna dnové obšívky, kontrola a oprava žeber a páteřnic, podélné vyztužení části dna a podhonu, zpřístupnění dvojitých boků, úprava zadního silu pro vjezd mechanismů, montáž nové vnitřní paluby včetně vyztužení podvlaky, zřízení vodotečí, odvodnění vnitřní paluby, odvětrávacích kanálů, zřízení kotevních pilot, přístupu do podpalubí. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž repase řetězových kotevních navijáků a lanových navijáků, oprava všech zdeformovaných, opotřebených či jinak poškozených částí plavidla, výměna lan, obnovení protikorozních ochran všech konstrukčních i funkčních částí plavidla. Součástí předmětu plnění je rovněž vypracování technické dokumentace opravy s částí výkresovou a výpočtovou. Dokumentace bude rozkreslena do stupně vhodného pro výrobu a bude předložena inspekční organizaci ke schválení. Dále je součástí předmětu plnění realizace kompletního programu zkoušek plavidla dle platné legislativy za dohledu inspekční organizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy