Veřejná zakázka: Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13362
Systémové číslo: P19V00001404
Evidenční číslo zadavatele: 229170011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-005165
Datum zahájení: 30.10.2019
Nabídku podat do: 16.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885“ je realizace stavebních prací spočívajících v odstranění provizorně zajištěného havarijního stavu části vodního toku Dlouhá Strouha provedením rekonstrukce koryta umělého náhonu. Zmíněný úsek je situován v příkrém zalesněném svahu. Práce spočívají ve zřízení přístupových cest vykácením stromů, statickém zajištění popř. přeložení provizorního zatrubnění, provedení odstranění původní srubové stěny, betonových trub, koryta a nevhodných zemin, dále ve zřízení betonové stabilizační zdi jištěné mikropilotami, navezení a zhutnění vhodné zeminy, vymodelování nového koryta, zajištění jeho těsnosti a napojení na navazující úseky.
Po celou dobu provádění prací je nutné zajistit převod vody během mimořádné manipulace i po ní a zajištění geotechnického dozoru.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 08.11.2019 od 10:00 hodin.
Místo srazu se nachází naproti domu s č.p. 269 ve slepé ulici vedoucí k Dlouhé Strouze souběžně s ulicí Ještětická v obci Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. https://mapy.cz/s/gedotojuhu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 896 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky