Veřejná zakázka: SN Žireč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 15695
Systémové číslo: P21V00000763
Evidenční číslo zadavatele: 219200006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-026090
Datum zahájení: 21.07.2021
Nabídku podat do: 22.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SN Žireč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „SN Žireč“ je výstavba suché retenční nádrže Žireč na Žirečskopodstráňském potoce. Účelem realizace nové nádrže je protipovodňová ochrana městyse Žireč. Nádrž je navržena tak, aby povodňový průtok transformovala do hodnoty neškodného průtoku v městysu Žireč, tj. 1,6 m3/s.
Stavba se skládá ze 7 stavebních objektů:
SO 01 Hráz (čelní – 267 m a boční – 499 m)
SO 02 Bezpečnostní přeliv a odpad od přelivu
SO 03 Spodní výpust
SO 04 Zemník
SO 05 Přeložky meliorací, propustek
SO 06 Vegetační úpravy
SO 07 Průleh
Maximální výška zemní hráze nad terénem činí 3,90 m, celková délka hrází je 766 m. Stavebním materiálem je zemina vytěžená z prostoru předhrází a částečně z tělesa stávající hráze. Zemina bude vápněna. V místě zemníku je předepsaná náhradní výsadba s 3-mi neprůtočnými tůněmi a obnovou melioračních drénů. Průleh je situován cca 1 km před nádrží na Žirečskopodstráňském potoce. Pro možnost měření úrovně hladiny bude instalována monitorovací stanice s automatickým přenosem dat na dispečink PLA.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 242 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy