Veřejná zakázka: Komunikační strategie OP Rybářství 2021–2027

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16099
Systémové číslo: P21V00001166
Datum zahájení: 13.10.2021
Nabídku podat do: 03.11.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunikační strategie OP Rybářství 2021–2027
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky rozdělené na dvě části je vypracování Komunikační strategie se zaměřením na zvýšení informovanosti spotřebitelů o prospěšnosti konzumace sladkovodních ryb a environmentálních přínosech akvakultury, a vypracování Komunikační/informační strategie zaměřené na zajištění informovanosti potenciálních žadatelů/žadatelů a příjemců o OP Rybářství 2021–2027.
První část zakázky definuje a detailně nastaví možnosti, jak spotřebitele informovat o prospěšnosti konzumace sladkovodních ryb a výrobků z nich a environmentálních přínosech akvakultury. Díky strategii budou provedeny analýzy cílových skupin a konkrétních komunikačních aktivit. Bude sloužit jak přímo potřebám MZe, které je realizátorem komunikačních a informačních aktivit, tak i podnikům akvakultury a zpracovatelům, jako zdroj informací pro nastavení vlastních komunikačních aktivit.
Druhá část zakázky bude Komunikační/informační strategie zaměřená na zajištění informovanosti potenciálních žadatelů, žadatelů a příjemců o možnostech podpor v rámci OP Rybářství 2021–2027, jejímž cílem jsou aktivity zaměřené na propagaci samotného Operačního programu Rybářství 2021–2027 o možnostech podpory.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 168 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor Řídící orgán OP Rybářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy