Veřejná zakázka: Jez ve Slapanech - těleso jezu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16416
Systémové číslo: P22V00000041
Datum zahájení: 12.01.2022
Nabídku podat do: 27.01.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jez ve Slapanech - těleso jezu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava jezového tělesa jezu ve Slapanech na Odravě v ř.km 18,325. Jez sestává z betonového jezového tělesa a betonové propusti jezu. Povrch konstrukce betonové propusti je narušen vlasovými trhlinami a samotné jezové těleso ztrácí vlivem mechanického namáhání a mrazových cyklů ochrannou cementovou stěrku. V betonu jezu po odpadnutí stěrky vznikají výlomy a kaverny.
Opravy zahrnují sanaci celé přelivné plochy tělesa jezu pomocí kotveného kamenného obkladu s kamenořezy na přelivné hraně. Trhliny v konstrukci štěrkové propusti budou sanovány pomocí trvale pružného tmelu s ochranným hydrofobním nátěrem. V rámci oprav bude taktéž obnovena navazující část opevnění koryta v podobě kamenné rovnaniny za deskou podjezí.
Součástí oprav je zároveň doplnění provizorního hrazení na pravobřežní štěrkovou propust v podobě nových drážek, dosedacího prahu a hradidlových profilů. K obsluze provizorního hrazení a stávajícího stavidla bude sloužit stávající obslužná lávka. Doplnění drážek provizorních hradidel umožní zahrazení propusti a přístup pro potřebné revize a opravy. Oprava jezového tělesa a navazující části podjezí zajistí správnou tlumící a stabilizační funkci při převádění průtoků přes jezový profil.

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 680 449 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy