Veřejná zakázka: Jez Loket horní - štěrková propust, instalace drážek provizorního hrazení a děleného stavidla, kamenný zához

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17714
Systémové číslo: P23V00000061
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.01.2023
Nabídku podat do: 03.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jez Loket horní - štěrková propust, instalace drážek provizorního hrazení a děleného stavidla, kamenný zához
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je stabilizace koryta řeky Ohře za štěrkovou propustí a rozšíření možností manipulace s vodou pomocí děleného stavidla. Jedná se o vodohospodářskou stavbu rekonstrukce štěrkové propusti, instalace drážek provizorního hrazení a děleného stavidla + rekonstrukci kamenného záhozu resp. betonové desky za štěrkovou propustí.
Veškeré práce budou probíhat v zajímkovaném prostoru pomocí štětovnicových profilů v nadjezí a pomocí zemní hrázky a pytlů s pískem v podjezí pod štěrkovou propustí.

Předmětem plnění je také výměna servopohonů na stavidlech štěrkové propusti č.3 a 4. Stávající nevyhovující systém pohonu, kdy dvojice stavidel č.3 a 4 sdílí jeden elektromotor, bude demontován. Nově bude osazen servopohon pro každé stavidlo zvlášť se zdvihem pomocí cévových tyčí. Doplněním servopohonů pro jednotlivá stavidla bude zajištěna správná a bezpečná manipulace pro potřeby převádění průtoků v průběhu celého roku včetně zimního období a ledových jevů na řece Ohři.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 134 528 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky