Veřejná zakázka: Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze (II. a III. etapa)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 17846
Systémové číslo: P23V00000194
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.03.2023
Nabídku podat do: 31.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze (II. a III. etapa)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce spočívají v opravě břehového opevnění a odtěžení sedimentu z řeky Moravy v k.ú. Hanušovice. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce protipovodňové hráze, která se skládá z dosypání hráze na požadovanou niveletu a oprava pojízdných vrstev hráze. V rámci stavby bude provedeno kácení stromů a náhradní výsadby

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 923 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy