Veřejná zakázka: VD Zaječice, sdružený objekt - celková rekonstrukce SV, sanace bezpečnostního přelivu a odpadní chodby SV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18060
Systémové číslo: P23V00000406
Datum zahájení: 11.04.2023
Nabídku podat do: 28.04.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Zaječice, sdružený objekt - celková rekonstrukce SV, sanace bezpečnostního přelivu a odpadní chodby SV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Objekt se člení na horní strojovnu, dolní strojovnu a dvě odpadní chodby. Předmětem díla je také sanace betonových konstrukcí obou odpadních chodeb. Sanace bude spočívat v odstranění degradovaného betonu, očištění a ošetření obnažené výztuže a následném doplnění konstrukce speciální sanační maltou. Strop odpadní chodby od spodních výpustí bude sanován celoplošně, stěny budou sanovány lokálně.
Návodní šoupata (resp. jejich odnímatelné části) DN 800 budou vyjmuta a opravena dle nálezové zprávy. Části zabudované v objektu se zrevidují a opraví na místě. Na stávající části potrubí v návodní zdi se přivaří nová přechodová část DN 800/600. Navazující montážní vložky DN 600 budou vyjmuty a opraveny dle nálezové zprávy. Šoupata DN 600 i se servomotory budou demontována a odvezena k revizi. Následně budou tato dle nálezové zprávy opravena. Části za šoupaty DN 600 budou odstraněny, vybourány z povodní zdi a budou nahrazeny novými ocelovými potrubími DN 600, včetně nového zavzdušňovacího potrubí, připojeného ke stávajícím částem ve zdi pomocí nových přírub. Nová odtoková potrubí budou zakončena přírubou a budou obetonována v původním rozsahu. Veškeré práce budou provedeny zhotovitelem stavby.
K umožnění prací na spodních výpustech bude před spodní výpust osazeno provizorní hrazení. Toto bude tvořeno nově vyrobenými ocelovými tabulemi. Jejich návrh je součástí projektové dokumentace.
Nádrž bude po dobu provádění prací souvisejících se spodními výpustmi a sanací betonových konstrukcí v provozu.
Vzhledem k neznámé únosnosti mostovky a stropní desky sdruženého objektu musí zhotovitel uvažovat s prováděním jeřábových prací z koruny hráze případně z vody (pontonů).
Stavba nevyžaduje členění na technická a technologická zařízení. Součástí stavby jsou dva stavební objekty a dva provozní soubory, a to:
SO 01 – Úpravy u potrubí
SO 02 – Sanace betonových konstrukcí
PS 01 – Hradicí tabule
PS 02 – Rekonstrukce spodních výpustí

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 615 333 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky