Veřejná zakázka: Krounka, Kutřín, výstavba poldru - projekt

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6361
Systémové číslo: P16V00000318
Evidenční číslo zadavatele: 229080011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 630625
Počátek běhu lhůt: 30.03.2016
Nabídku podat do: 16.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Krounka, Kutřín, výstavba poldru - projekt
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP), vypracování dokumentace bouracích prací pro 4 nemovitosti umístěné v budoucí zátopě (DBP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Součástí předmětu VZ je výkon inženýrské činnosti (IČ) spočívající v zajištění vydání stavebního či stavebních povolení (včetně zajištění všech potřebných podkladů nutných pro vydání tohoto či těchto povolení) opatřených doložkou o nabytí právní moci a zajištění vydání demoličních výměrů pro 4 nemovitosti umístěné v budoucí zátopě včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vydání těchto demoličních výměrů.
Předmětem VZ bude též zajištění výkonu autorského dozoru (AD) v průběhu realizace prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
odbor veřených zakázek a dotací

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky