Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Lavičky, Závist u Velkého Meziříčí, Sviny u Křižanova, Pavlínov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2011 30.03.2011 14:00
JRBUV_Jednoduchá pozemková úprava - rekonstrukce přídělů v k.ú. Tasovice nad Dyjí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2011
KPÚ Hradiště 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2011 07.03.2011 13:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Bílka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2011 11.03.2011 10:00
Situační zpráva - Ryby 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2011 11.03.2011 12:00
Zpracování projektové dokumentace větrolamů v k.ú. Chodouny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2011 07.03.2011 10:00
Výstavba polní cesty: Hanov u Lestkova-hlavní polní cesta HPC 1
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 23.02.2011 11.03.2011 11:00
Rámcová smlouva na nákup letenek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.02.2011 18.04.2011 14:00
Geometrické plány a vytyčování pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2011 07.03.2011 16:00
Komplexní pozemková úprava Komárov k řešení nedokončeného scelování
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.02.2011 29.06.2011 11:00
Polní cesty v katastrálním území Mahouš
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.02.2011 04.04.2011 09:00
Situační zpráva – Včely 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2011 07.03.2011 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Ústeckém kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2011 04.03.2011 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Karlovarském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2011 04.03.2011 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Plzeňském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2011 04.03.2011 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016