Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Domapování bonitovaných půdně ekologických jednotek pro potřeby Registru evidence půdy-LPIS
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 17.12.2012
Znojmo, st. úpravy na kanalizaci ul. Melkusova, Krapkova – dodatečné stavební práce - II
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 17.12.2012 04.01.2013 00:00
JŘBÚ VZ Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zálší
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 14.12.2012
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ivaň
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 14.12.2012 18.02.2013 08:30
KPÚ Ropice - dodatečné služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2012
Komplexní pozemkové úpravy Světnov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.12.2012 20.02.2013 10:00
Pekárkův jez - oprava jezu
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 13.12.2012 20.12.2012 00:00
Polní cesty v k. ú. Lučkovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 12.12.2012 07.01.2013 09:00
Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Štěpánov u Leštiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.12.2012 17.01.2013 08:15
Cesta Malostranská IV. s poldrem v k.ú. Černilov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 11.12.2012 09.01.2013 13:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Těšany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 11.12.2012 06.02.2013 09:00
Analýza možného plnění podmínek přímých plateb v období 2014 – 2020 prostřednictvím environmentálních opatření Programu rozvoje venkova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 26.11.2012 00:00
Studie ohroženosti území a vstupní analýzy pro vypracování zadávací dokumentace komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Staré Hvězdlice a Nové Hvězdlice, okres Vyškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012
Technický dozor stavebníka při výstavbě Cesty Malostranské IV. s poldrem v k.ú. Černilov a Cesty C1, C5 v k.ú. Těchlovice u Hradce Králové
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012
„Vytyčení vlastnických hranic pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Hať – 2012“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 15.11.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016