Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice – SKO 5
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy Kuželov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čistá a Zdeslav
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.03.2013
Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kocourov u Slavíkova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.03.2013
Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.03.2013
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Havlíčkova Borová
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.03.2013
Vypracování návrhu KoPÚ Barovice, Chloumek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Malé Všelisy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.03.2013
Vypracování návrhu KPÚ Hodonín vč. nezbytných geodet.prací
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.03.2013
Výsadba biokoridoru LBK 9/13/23/11 v k. ú. Končice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2013
Dodávka síranu železitého pro akci Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013-2017
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 08.03.2013 25.04.2013 00:00
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchdol nad Odrou“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Oldřůvky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.03.2013
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stachovice“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.03.2013
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Děrné“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016