Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok – PD DUR
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 08.01.2014 27.01.2014 00:00
Suchá nádrž Šporka – PD DUR
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 08.01.2014 27.01.2014 00:00
Tankování PHM prostřednictvím tankovacích karet - RÁMCOVÁ SMLOUVA
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadáno 08.01.2014 07.03.2014 09:00
Dodávka kancelářských potřeb na rok 2014
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2014 10.01.2014 00:00
Pravidelné dodávky stravovacích poukázek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
nadlimitní Vyhodnoceno 28.12.2013 21.02.2014 11:00
Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle Vranov – Frainer ThayaVranovská Dyje
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 20.12.2013 14.02.2014 00:00
Určení pověřené osoby pro vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat na základě § 23c zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ...
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 16.12.2013 20.01.2014 09:00
Rekonstrukce terasy a části budovy, Agrodům Vyškov, Palánek 1, Vyškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.12.2013 17.12.2013 10:00
Zpracování, zajištění a vlastní realizace doprovodného odborného programu na téma lesního hospodářství v rámci 13. mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2013
Technická opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění vodní nádrže Vranov a úprava části stávajícího náhonu řeky Dyje-Frainer Thaya/Vranovská Dyje
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 29.11.2013 23.12.2013 00:00
Vyhodnocení zakázky na - nákup plynu pro resort MZe na rok 2014
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 25.11.2013
Vyhodnocení zakázky na nákup el. energie pro resort MZe na rok 2014
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 25.11.2013
Odstranění migračních bariér na Liboci, ř.km 12,641 - 13,362 (4 stupně)
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 20.11.2013 06.12.2013 09:30
VT Rolava - revitalizace stupně v Nové Roli
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 19.11.2013 05.12.2013 09:00
Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly I. a II. kategorie Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 18.11.2013 29.11.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016