Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dřevnice, Zlín - Slušovice - oprava soustavy stupňů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2014 09.06.2014 00:00
Právní poradenství a právní služby
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2014 18.06.2014 00:00
Prezentace sladkovodní akvakultury na odborné výstavě Země živitelka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2014 13.06.2014 10:00
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 27.05.2014 12.06.2014 09:00
Provozní budova Šumperk - rekonstrukce topného systému
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2014 06.06.2014 00:00
Dodávka nábytku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 12.06.2014 00:00
Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 20.05.2014 23.06.2014 00:00
Revitalizace budovy Dřevařská 11 - Klimatizace
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 14.05.2014 05.06.2014 00:00
Smlouva o nákupu a užití produktů Sodexo
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2014
Žačka dvouosá vč. čelního mulčovače
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2014 21.05.2014 00:00
Třebůvka, Petrůvka - Mezihoří - sanace výtrží, oprava opevnění v ohrazovaném úseku toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014 20.05.2014 00:00
Dodávka 1 ks lesního kolového traktoru a radlicí a navijákem
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 05.05.2014 26.05.2014 10:00
Adaptace dvou staveb - kravínů pro potřeby ustájení koní
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zadáno 30.04.2014 23.05.2014 00:00
Levobřežní ochranná hráz odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi - předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský)
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 29.04.2014 11.07.2014 00:00
Realizace expozic Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku a zahraničí v letech 2014 (Polagra – Food) - 2016
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 17.04.2014 03.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016