Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 19.11.2019 09:00
Provozní řády
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 25.11.2019 09:00
Modifikace kamerového systému v Národním zemědělském muzeu, pobočka Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 25.11.2019 10:00
Zajištění úklidových služeb 2020 - 2023
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Zadáno 01.11.2019 06.12.2019 09:00
Provádění účelového rybářského hospodaření v letech 2020 až 2023
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 01.11.2019 19.11.2019 10:00
Rekonstrukce pavilonu ryb
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Zadáno 31.10.2019 26.11.2019 10:00
Přístřešek na uskladnění strojů před vlivy počasí v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 14.11.2019 11:00
VD Rozkoš, pěstební zásah do porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 13.11.2019 09:00
Dezinfekce stájových a souvisejících prostor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 19.11.2019 09:00
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem – Levý břeh
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 24.10.2019 25.11.2019 10:00
Výukové video
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 23.10.2019 07.11.2019 16:00
Nákup vysokozdvižného vozíku (rok 2019) - III.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 13.11.2019 10:00
Zařízení IBM - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 07.11.2019 09:00
Systém ATLAS - upgrade 2020
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019
Mandava ř.km 15,5-21,6 – projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 22.10.2019 12.12.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016