Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2017 16.01.2018 09:00
Poskytování služeb v oblasti zpracování projektové žádosti pro získání dotace
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2017 28.12.2017 07:00
NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu, stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému a zpřístupnění sklepních prostor III
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Zadáno 21.12.2017 16.01.2018 10:00
Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábřežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044 – dokončovací práce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017
Dodávka kancelářského nábytku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 17.01.2018 12:00
Technické plyny
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2017
VD Les Království, obnova NKP – výkon činnosti BOZP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2017 05.01.2018 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - znalecký posudek
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2017
Technický dozor objednatele pro stavbu "Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice -II
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 10.01.2018 12:00
Pořízení 2 ks firewallů pro housing v konfiguraci vysoké dostupnosti
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2017 04.01.2018 09:30
Pojištění majetku a odpovědnosti
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2017 10.01.2018 09:00
Traktorové nosiče kontejnerů s kontejnery
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2017 21.12.2017 08:00
Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 20.12.2017 10:00
Těžební činnost na rok 2018
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 19.12.2017 09:00
Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zadáno 06.12.2017 09.01.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016