Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tlačné čluny, oprava plavidel
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 18.11.2019 23.01.2020 10:00
Soupravy biochemických testů
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2019 26.11.2019 08:00
Kit pro izolaci plazmidů 2
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2019 26.11.2019 08:00
Kit na izolaci plazmidů 1
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2019 26.11.2019 08:00
TČ BPP 60 PL 100797, TR Mělník, TR Ústí, TR Adam, stanovení TP a finančních nákladů opravy plavidel
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2019 30.11.2019 00:00
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2019)
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
podlimitní Zadáno 14.11.2019 02.12.2019 10:00
Laboratorní materiál
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2019 25.11.2019 09:00
lab. mat. - zátky
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2019 25.11.2019 08:00
VD Střekov, oprava horních vrat VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2019 03.12.2019 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 - 2025
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 06.01.2020 10:00
Externí HD
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 13.11.2019 22.11.2019 10:00
Dodávka čisticích prostředků a jiného drogistického zboží
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 02.12.2019 10:00
Labe, sečení dělících hrází - přístav Rozbělesy, Západní přístav Ústí nad Labem, Centrální přístav Krásné Březno
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 26.11.2019 10:00
Střední scénář klimatické změny pro vodní hospodářství na základě simulací - podklad pro Generel PLA
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2019 25.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016