Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení pozemních obranných zásahů proti komářím larvám v oblastech lužních lesů podél toků Moravy a Dyje s hrozícím kalamitním přemnožením komárů v letech 2017 a 2018
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 26.04.2017 10:00
MVE Smiřice, modernizace a rekonstrukce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 03.05.2017 09:00
Technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Obnova objektu č. p. 3 Kladruby nad Labem“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 04.05.2017 09:00
Zpracování projektové dokumentace na odtěžení uložených kalů odkaliště Lipina k. ú. Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 10.05.2017 09:00
Višňová, Víska, protipovodňová hráz na Krčelském potoce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017
VD Práčov, oprava tělesa bezpečnostního přelivu, ř.km 30,400
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 27.04.2017 09:00
Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 25.04.2017 10:00
Automobil osobní do těžkého terénu
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 25.05.2017 09:00
Rekonstrukce objektu haly K v Čáslavi
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Zadáno 13.04.2017 18.05.2017 13:00
Analytické a konzultační služby ORACLE
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2017 24.04.2017 10:00
Bílina (Bílina, most Interspar - fotbalový stadion) - oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2017
Poskytování služeb ostrahy a dozoru pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Zadáno 13.04.2017 17.05.2017 13:00
Malostranský potok, Výrava, odstranění nánosu, ř. km 8,62 - 9,68
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 26.04.2017 09:00
DVT Brložský potok, ústí -Škudly, oprava koryta, ř.km 0,000-3,850, PD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 28.04.2017 09:00
DVT Senický potok, ústí-Jankovice, oprava koryta, ř.km 0,000-3,200, PD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 28.04.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016