Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Choltice a Ledec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.07.2011 21.09.2011 16:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Újezd u Hradce Králové (K 39) a Komplexní pozemková úprava v k.ú.Číbuz, včetně ucelené části k.ú. Smiřice (K 44)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 26.07.2011 16.09.2011 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hostišová, Machová a Mysločovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.07.2011 09.09.2011 13:00
„Polní cesta RC 2“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.07.2011 31.08.2011 10:00
Realizace poldru "K Žamberku" v k.ú. Písečná u Žamberka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2011 10.08.2011 09:00
Realizace služeb technické údržby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.07.2011 01.09.2011 12:00
Komplexní pozemkové úpravy Jinín, Zorkovice a Jiřetice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.07.2011 13.09.2011 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Velké Žernoseky a Michalovice u Velkých Žernosek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.07.2011 18.08.2011 12:00
KPÚ Libotov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.07.2011 17.08.2011 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí nad Oslavou, v k.ú. Nové Dvory u Velké Losenice, v k.ú. Otín u Měřína
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 19.07.2011 12.09.2011 13:00
Realizace větrolamu v k.ú. Chodouny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2011 03.08.2011 12:00
KPÚ v k.ú. Březina u Jičína
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 15.07.2011 02.09.2011 09:00
KPÚ v k. ú. Oslov k vyřešení nedokončeného přídělového řízení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 15.07.2011 19.09.2011 11:00
Výměna oken
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2011 08.08.2011 10:00
Realizace staveb v katastrálních územích Hostouň a Dolany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2011 02.08.2011 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016