Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba polích cest HPC 2,3 Bačkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2011 16.08.2011 14:00
Rekonstrukce hygienických zařízení, rekonstrukce vedlejšího vchodu do budovy z ul. Starofarní, budova MZe, Bělská 151, Mladá Boleslav
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2011 17.08.2011 12:00
Rekonstrukce rozvodů vody v soc. zázemí budovy čp.17, 288 00 Nymburk
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2011 15.08.2011 12:00
Komplexní pozemková úprava Valdíkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 28.07.2011 17.08.2011 10:00
Oprava střechy na budově MZe, Rudolfovská 493/80, České Budějovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2011
Stavební úpravy výměníkové stanice budovy MZe na adrese Rudolfovská 80, České Budějovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2011
KPÚ Neplachovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 27.07.2011 19.09.2011 09:00
KPÚ Skrochovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 27.07.2011 22.08.2011 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Choltice a Ledec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.07.2011 21.09.2011 16:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Újezd u Hradce Králové (K 39) a Komplexní pozemková úprava v k.ú.Číbuz, včetně ucelené části k.ú. Smiřice (K 44)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 26.07.2011 16.09.2011 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hostišová, Machová a Mysločovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.07.2011 09.09.2011 13:00
„Polní cesta RC 2“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.07.2011 31.08.2011 10:00
Realizace poldru "K Žamberku" v k.ú. Písečná u Žamberka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2011 10.08.2011 09:00
Realizace služeb technické údržby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.07.2011 01.09.2011 12:00
Komplexní pozemkové úpravy Jinín, Zorkovice a Jiřetice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.07.2011 13.09.2011 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016