Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Bocanovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 03.06.2011 30.06.2011 14:00
Monitoring Varroa destruktor, biologie roztoče, varroa tolerance
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2011 17.06.2011 12:00
Projektová dokumentace - ÚSES Moravský Kočov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2011 15.06.2011 10:00
Výměna obvodového pláště a oken v AB MZe ČR, Zarámí 88, Zlín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 03.06.2011 27.06.2011 10:00
Zpracování návrhu mimořádných opatření na problémových územích se škodami působenými zvěří
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2011 17.06.2011 12:00
Výstavba polních cest: Dílčí část 1) Zliv nad Mží-polní cesta H01, Dílčí část 2) Zliv nad Mží-polní cesta H02.2
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2011 17.06.2011 11:00
Zhodnocení transformace sluneční energie a retence živin vybraného agroekosystému s důrazem na ochranu a kvalitu odtékajících vod do zemědělské krajiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2011 20.06.2011 16:00
Zefektivnění systému řízení v ÚHUL a snižování administrativní byrokracie
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 01.06.2011 18.07.2011 10:00
Ozelenění biokoridorů L4/244 a L4/245 v k.ú. Lochkov a Slivenec Část 1. biokoridor L4/244
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 01.06.2011 25.07.2011 11:00
Posouzení vlivu Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství na období do roku 2015 na životní prostředí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2011
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Suchomasty, Málkov u Suchomast, okr.Beroun
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 27.05.2011 19.07.2011 10:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2011 10.06.2011 09:00
Zateplení fasády a rekonstrukce podkroví budovy MZe, Družstevní 91, Prachatice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2011 13.06.2011 13:00
Zpracování projektové dokumentace na výstavbu polních cest v k. ú. Ovčáry u Kolína, v k. ú. Volárna a v k. ú. Štolmíř
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2011 06.06.2011 12:00
Zpracování realizačních projektů společných zařízení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2011 11.07.2011 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016