Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Poldr N5“ v k.ú. Věžky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 31.05.2012 29.06.2012 10:00
Vícepráce při stavbě rybníka R1 v k.ú. Dobřeň
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2012 28.05.2012 14:00
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Stachov u Blšan
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2012 18.06.2012 15:00
Projekty na realizaci společných zařízení v k.ú. Sibřina, Stránka u Brandýsa nad Labem včetně výkonu autorského dozoru
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2012 18.06.2012 09:00
„Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby polní cesty v k. ú. Slupenec“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2012 07.06.2012 09:00
Vypracování projektových dokumentací na společná zařízení v k.ú. Vlčnov, Bousov, Deblov, Blížňovice a Čankovice"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2012 14.06.2012 14:00
Projekty na realizaci společných zařízení v k.ú. Holubice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2012 13.06.2012 11:00
Traktor s les. nástavbou a traktor kolový s žacím ramenem
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 29.05.2012 13.06.2012 00:00
TDI pro jednotlivé ucelené části A) Polní cesta Olčany Do Výšek B) Rekonstrukce polní cesty Dušejov Pánkovsko
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2012
VD Landštejn, rekonstrukce VD vč. elektro
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 28.05.2012 14.06.2012 00:00
„KPÚ v k. ú. Horní Kožlí a Dolní Kožlí“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2012 25.06.2012 09:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Všejany, k.ú. Chotětov a k.ú. Zamachy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 11.06.2012 14:00
Zajištění služeb provozní ICT infrastruktury - část C (Dodatek č. 4)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.05.2012 18.04.2012 09:55
Jevíčka, 0,000-11,400 od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka -přírodě blízká PPO
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 23.05.2012 07.06.2012 00:00
Morava, ř. km 235,400-247,400 - přírodě blízká protipovodňová opatření
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 23.05.2012 07.06.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016