Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro účely poskytování dotací v rámci „Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2011 24.01.2011 10:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Třebenice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.01.2011 07.03.2011 12:00
Poradenská činnost při nákládání s nemovitým a movitým majetkem pro odbor zakladatelské činnosti Ministerstva zemědělství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2011 14.01.2011 15:00
Realizace protipovodňových opatření v Obci Čermná nad Orlicí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2011 17.01.2011 11:00
MVE Ivančice - generální rekonstrukce
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 04.01.2011 21.01.2011 00:00
KPÚ v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta II
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.12.2010 14.02.2011 14:00
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění komplexního marketingového servisu vztahujícího se ke komunikačním kampaním MZe v roce 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2010 05.01.2011 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Libřice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 21.12.2010 17.01.2011 10:00
Návrh optimalizace procesu a činností u společností rezortu Ministerstva zemědělství v likvidaci
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2010 10.01.2011 15:00
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění správy obsahu portálu eAgri
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2010 28.12.2010 10:00
Polní cesta spojovací v k.ú. Dolní Dunajovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 14.12.2010
Ochranná retenční nádrž Lichnov II
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 14.12.2010 10.01.2011 10:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Kyjovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 10.12.2010 19.01.2011 13:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Těšetice u Znojma
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 10.12.2010 12.01.2011 13:00
KPÚ Krnov-Horní Předměstí a Opavské Předměstí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 10.12.2010 08.02.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016