Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vliv programů rozvoje venkova a zvláště agroenvironmentálních opatření a zalesňování na zmírňování změn klimatu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2010 02.07.2010 16:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašské Příkazy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2010 07.07.2010 09:00
Výstavba polních cest v k.ú. Kolín, Nebovidy, Polepy u Kolína a Štítary u Kolína
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.06.2010 17.07.2010 09:00
Projekt rekonstrukce a výstavby polní cesty H2 v k.ú. Branná
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2010 28.06.2010 15:00
Zateplení budovy AZV Mělník
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2010 22.06.2010 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Roveň u Rychnova nad Kněžnou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 11.06.2010 03.08.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Roveň u Rychnova nad Kněžnou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 11.06.2010 03.08.2010 09:00
Pilotní projekt zaměřený na zhodnocení transformace sluneční energie a retence živin vybraného agroekosystému s důrazem na ochranu a kvalitu odtékajících vod do zemědělské krajiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2010 24.06.2010 16:00
Realizace polní cesty v k.ú. Velká Morava
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 11.06.2010 29.06.2010 08:45
Identifikace, zákres a multikriteriální analýza erozně ohrožených nestabilizovaných drah soustředěného odtoku na orné půdě na území ČR
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2010 21.06.2010 16:00
Ověřování produkce živin ve statkových hnojivech v užívaných technologiích ustájení hospodářských zvířat v návaznosti na monitoring akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2010 21.06.2010 16:00
Vyhotovení návrhu KPÚ v k. ú. Vrábče
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 09.06.2010 18.08.2010 14:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Karlovarském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2010 17.06.2010 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Jihomoravském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2010 17.06.2010 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Jihomoravském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2010 17.06.2010 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016