Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Traktor kolový s žacím ramenem a Traktor kolový s lesnickou nástavbou
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 17.06.2011 01.07.2011 00:00
Zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobětice a Střeziměř za účelem řešení protipovodňových opatření
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 17.06.2011 08.08.2011 10:00
Ověření vhodnosti použití přípravku VERMAKTIV STIMUL pro leteckou aplikaci v lesích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2011 30.06.2011 09:00
Projektové dokumentace pro výstavbu polních cest v k.ú. Lipník, Všejany, Rokytovec, Jizerní Vtelno a Bezno
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2011 28.06.2011 08:30
Rekonstrukce sociálních zařízení, budova Mze, Wurmova 2, Přerov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2011 15.07.2011 11:00
Hodnocení emisních bilancí skleníkových plynů ze zemědělských farem
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2011 24.06.2011 16:00
Komplexní pozemkové úpravy Chlebovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 14.06.2011 08.07.2011 13:00
„Posouzení možností protipovodňové ochrany města Netolice“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2011 03.08.2011 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stanoviště na Moravě a Újezd u Rosic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.06.2011 01.08.2011 09:00
Analýza výše úrokové míry používané v lesnictví a zpracování návrhu na její diferenciaci v různých typech oceňovacích a ekonomických výpočtů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2011 21.06.2011 09:00
Dlouhodobý plošný monitoring účinnosti léčebných postupů varroázy a výskytu rezistence parazitů vůči používaným účinným látkám
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2011 29.06.2011 12:00
Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2011 24.06.2011 13:00
Šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocení dopadu způsobu hospodaření v návaznosti na potřeby WFD a nitrátové směrnice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 13.06.2011 13.07.2011 16:00
Studie KPÚ Babice, Sušice, Huštěnovice a Staré Město
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2011 24.06.2011 11:00
Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2011 20.06.2011 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016