Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření, patogeneze a návrh opatření v chovech včel ohrožených mikrosporidií Nosema ceranae
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2011 01.06.2011 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ostrý Kámen
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 17.05.2011 08.06.2011 14:00
Rekonstrukce vstupu, recepce a rampy bytového domu MZe, Na Okruhu 269/25, Praha 4 - Písnice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2011 27.05.2011 10:00
Výměna oken
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2011 10.06.2011 12:00
Zpracování komplexních pozemkových úprav - rekonstrukce přídělů, okres Klatovy 1/2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 17.05.2011 11.07.2011 10:00
DSP a DPS pro stavbu polní cesty PC14 a PEO 4,5,7 k.ú. Ostrožská Lhota
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2011 27.05.2011 13:00
Polní cesty Pacovsko, HC 06 – k.ú. Těchobuz
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2011 01.06.2011 14:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Březina u Hořepníku
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 13.05.2011 06.06.2011 14:00
Vytyčení lesních pozemků v katastrálním území Lužice u Netolic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2011 31.05.2011 14:00
Výstavba polní cesty Pustky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2011 27.05.2011 12:00
Vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2011 24.05.2011 09:00
Kontrola kvality leteckého hnojení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2011 24.05.2011 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy - rekonstrukce přídělů v k.ú. Tlestky, Soseň, okres Rakovník
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 10.05.2011 03.06.2011 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bahna a v k. ú. Rumberk - vícepráce
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2011 25.05.2011 13:00
Geodetické práce v k.ú. Louka nad Otavou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2011 23.05.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016