Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace polních cest C2 a C6 v k.ú. Hnojnice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2011 03.06.2011 12:00
Geodetické práce v okrese Vsetín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2011 07.06.2011 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boreč a k.ú. Kluky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.05.2011 19.07.2011 14:00
Polní cesty C11, C12 v k.ú. Rašovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2011 07.06.2011 10:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb v k. ú. Lysice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2011 08.06.2011 12:00
Výkon technického dozoru investora na stavbu Parkoviště na p.č. 1095/1 zapsaném na LV č. 5842 pro k.ú. Český Krumlov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2011
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kostice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 20.05.2011 18.07.2011 14:00
Komplexní pozemkové úpravy - dokončení přídělového řízení v k.ú. Mašovice u Meclova, Meclov, Ohnišťovice a Třebnice u Domažlic, okres Domažlice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 20.05.2011 27.06.2011 15:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Častolovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 20.05.2011 11.07.2011 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šediviny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 20.05.2011 11.07.2011 11:00
Zpracování geometrických plánů a vytyčení pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2011 31.05.2011 12:00
Zpracování dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby, zajištění stavebního řízení stavby Energetická modernizace budovy MZe na adrese Rudolfovská 80, České Budějovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2011
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Běsno a části k.ú. Soběchleby u Podbořan
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 18.05.2011 11.07.2011 15:00
Polní cesta C11 Sázavka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 18.05.2011 03.06.2011 14:00
Rozšíření, patogeneze a návrh opatření v chovech včel ohrožených mikrosporidií Nosema ceranae
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2011 01.06.2011 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016