Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Mukoděly a části k.ú. Černčice u Petrohradu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 03.03.2011 18.04.2011 15:00
Polní cesta C13 Ke studánce v k.ú. Nová Ves u Leštiny, Polní cesta C5 Ke kříži v k.ú. Nová Ves u Leštiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 01.03.2011 21.03.2011 14:00
Provádění geodetických prací pro Pozemkový úřad Litoměřice 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2011 14.03.2011 12:00
Vytyčení vlastnických hranic pozemků v k.ú. Střezivojice, Chrást, Libiš, Chodeč, Lhota u Dřís, Dřísy, Kly, Hostín u Vojkovic, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Jestřebice, Všestudy, Chudolazy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2011 16.03.2011 17:00
Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Lavičky, Závist u Velkého Meziříčí, Sviny u Křižanova, Pavlínov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2011 30.03.2011 14:00
JRBUV_Jednoduchá pozemková úprava - rekonstrukce přídělů v k.ú. Tasovice nad Dyjí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2011
KPÚ Hradiště 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2011 07.03.2011 13:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Bílka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2011 11.03.2011 10:00
Situační zpráva - Ryby 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2011 11.03.2011 12:00
Zpracování projektové dokumentace větrolamů v k.ú. Chodouny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2011 07.03.2011 10:00
Výstavba polní cesty: Hanov u Lestkova-hlavní polní cesta HPC 1
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 23.02.2011 11.03.2011 11:00
Rámcová smlouva na nákup letenek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.02.2011 18.04.2011 14:00
Geometrické plány a vytyčování pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2011 07.03.2011 16:00
Komplexní pozemková úprava Komárov k řešení nedokončeného scelování
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.02.2011 29.06.2011 11:00
Polní cesty v katastrálním území Mahouš
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.02.2011 04.04.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016