Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mediálního prostoru pro minipořad
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2010 26.05.2010 15:00
Monitorování vývoje komářích populací a provedení pozemních obranných zásahů proti komářím larvám v kalamitně postižených lokalitách lužních lesů podél toků Moravy a Dyje
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2010 20.05.2010 14:00
Zpracování geometrických plánů v k.ú. Volenice u Počedělic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2010 21.05.2010 12:00
Projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci staveb – „Polní cesty v k.ú. Lutonina“ a „Polní cesty v k.ú. Kelníky“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2010 26.05.2010 13:00
Zeměměřičské práce pro JPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2010 26.05.2010 15:00
Komplexní pozemkové úpravy (dokončení přídělového řízení) v k.ú. Semošice, Drahotín, Nemanice, Železná u Smolova a Zámělíč, okres Domažlice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.05.2010 30.06.2010 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krnsko, k.ú. Řehnice a k.ú. Strenice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.05.2010 29.06.2010 14:00
Návrh metodiky pro průzkum a vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv (polních skládek) s ohledem na jejich vliv na kvalitu vod a její ověření v terénu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2010 19.05.2010 16:00
Geodetické práce dle § 21a zákona č. 229 /1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 04.05.2010 24.05.2010 09:00
Výměna střešní krytiny zasedací místnosti a vestibulu na budově MZe ČR, Wurmova 2, Přerov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2010 17.05.2010 11:00
Zajištění podmínek pro realizaci projektů regionálních soutěží o značku „Regionální potravina“, zohledňujících specifika daného kraje, včetně jejich posouzení, výběru, průběžné kontroly a hodnocení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2010 14.05.2010 10:00
Aktualizace vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2010 11.05.2010 10:00
Technické opatření JPÚ Růžďka lokalita "Za humny"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2010 18.05.2010 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Říkovice u Přerova a v k.ú. Stará Ves u Přerova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.04.2010 16.06.2010 12:00
VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI VÁPNĚNÍ A HNOJENÍ LESŮ V IMISNÍCH OBLASTECH, VČETNĚ PŘÍPRAVY PROJEKTŮ CHEMICKÉ MELIORACE
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2010 04.05.2010 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016