Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace budovy Dřevařská 11 - 2.etapa Fotovoltaika
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2013 24.10.2013 00:00
PS Bystřice n./P – fotovoltaika
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2013 30.10.2013 00:00
Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, obnovy lesa a zalesňování, včetně uplatnění biotechnologií
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 24.10.2013 09:00
Hráz na Moravě, Háj - Bohuslavice, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 29.10.2013 00:00
Nemochovický potok, odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 30.10.2013 00:00
Dosypání PB hráze Moravy, Kojetín
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2013 22.10.2013 00:00
Podhradský rybník – sanace hráze I.etapa – zabezpečovací práce
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 10.10.2013 01.11.2013 00:00
Smlouva o provozování webového portálu ČESKÁ POTRAVINA
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013
Studie zprůchodnění Dyje v úseku Vranov- Znojmo
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 09.10.2013 29.10.2013 00:00
Výkon autorského dozoru k akci projekční práce na objektu porodna a stáj plemenných hřebců
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 16.01.2014 14:00
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta I. etapa, dodatečné stavební práce
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 07.10.2013 16.10.2013 00:00
MVE EK - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 07.10.2013 30.10.2013 10:00
MVE skluz Jirkov - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 07.10.2013 30.10.2013 12:00
Doplnění sítě meteorologických a hydrologických stanic, Dyje - Frainer Thaya/ Vranovská Dyje
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 01.10.2013 26.11.2013 00:00
Realizace projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zadáno 25.09.2013 15.11.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016