Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka reologického přístroje - amylografu“
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2017 11.09.2017 16:00
Projekt na podporu produkce a odbytu biomléka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.08.2017 02.10.2017 10:00
„Dodávka pilotního (laboratorního) fermentoru“
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
podlimitní Zadáno 29.08.2017 11.09.2017 16:00
Rekonstrukce koupelen
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 07.09.2017 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení úseku krajiny
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 07.09.2017 09:00
Poskytování jazykových kurzů
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 06.09.2017 10:00
Výběrové šetření pro sledování ekonomiky pěstování školkařských výpěstků ovocných a okrasných druhů za rok 2015 a 2016
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 05.09.2017 10:00
Morava, Napajedla, řkm 161,700 - 161,975, oprava LB hráze
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Hodnocení 24.08.2017 11.09.2017 09:30
Anglický postroj pro dvě šestispřeží
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 05.09.2017 10:00
Suvenýry a propagační materiál
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 12.09.2017 09:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí pro účely realizace XVI. testu nosných typů slepic (alternativní chov)
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 06.09.2017 10:00
VD Bojkovice, oprava schodiště a zábradlí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 06.09.2017 09:20
Bezděkovka (IDVT 10175214), Bezděkov, úprava koryta v obci
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2017 05.09.2017 09:00
VD Srnojedy, rekonstrukce jezu
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 21.08.2017 18.09.2017 08:30
BPP Bílého potoka (Sr I 10), ř. km 0,660 - 2,200, Polička, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.08.2017 01.09.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016