Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V ROCE 2019
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.08.2018 17.09.2018 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V TUZEMSKU V ROCE 2019
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.08.2018 17.09.2018 10:00
Stavební úpravy RD Netluky č.p. 835
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2018 05.09.2018 09:45
VZ-IT-2018-1.4 - DODÁVKA IT TECHNIKY, KOMPONENTŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2018 28.08.2018 08:00
Genetický analyzátor - sekvenátor kapilární Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
podlimitní Zadáno 09.08.2018 28.08.2018 10:00
Hybridní hmotnostní spektrometr
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Zadáno 08.08.2018 17.09.2018 10:00
Dodávka posuvných regálů pro VÚRV, v.v.i. Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 21.08.2018 10:00
Zajištění čerpání cloudových služeb a Cloud computing
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2018
Oplocení pozemku, zpevnění ploch, stání pro kontejnery a kola
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018 16.08.2018 10:00
VD Les Království - technický návrh rekonstrukce výpusti v levém obtoku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018 29.08.2018 09:00
VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018
Výstavba kočárovny se stavební přípravou mačkací linky ovsa a ječmene - obnova současného skladu
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 03.08.2018 05.09.2018 09:00
SW TrendMicro - antispam - upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018 27.08.2018 09:00
Management Plan Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zrušeno 02.08.2018 21.08.2018 09:00
Mobilní telefonie PGRLF
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 14.08.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016