Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka secího stroje pro polní pokusy pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2021 30.08.2021 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb MZe
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.08.2021 29.09.2021 11:00
Úklidové služby pro pobočku NZM Ostrava 2021
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 24.08.2021 12:00
Rámcová smlouva – tiskařské a polygrafické služby
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2021 16.09.2021 13:00
Rekonstrukce prostor serverovny ve 4.NP budovy NZM Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2021 26.08.2021 10:00
Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů, ř. km 0,000-17,200
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 09.08.2021 26.08.2021 10:00
GISyPo - ASW mapových serveru
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021
Řízení a hodnocení rizik bezpečnosti informací
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 05.08.2021 09:00
Oprava a výměna optických komponent mikroskopů IX-71 a BX61
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2021 23.08.2021 09:45
Levobřežní silnice, OHO – DSP + DPS
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 03.08.2021 19.08.2021 10:00
Labe, ř.km 1058,0 – 1075,8, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 27.08.2021 12:00
Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.07.2021 17.08.2021 13:00
SN Žireč
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 21.07.2021 22.10.2021 10:00
GPS monitorovací systém vozidel
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 04.08.2021 09:00
Kapalinový chromatograf UHPLC
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 19.07.2021 28.07.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016