Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž
Povodí Labe, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.06.2017
25 ks přenosných monitorovacích stanic
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod - zpracování DSP a DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 07.06.2017 02.08.2017 10:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru
Povodí Labe, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.06.2017
MVN Levínská Olešnice, obnova vodního díla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 15.06.2017 09:00
Dunajka, ř.km 0.0 - 4.8, vymezení záplavového území
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Chrudimka, ř.km 43.0 - 47.0, vymezení záplavového území
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Větrovský potok, ř.km 0.0 - 3.0, vymezení záplavového území
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Bulovský potok, ř.km 6.0 - 11.5, vymezení záplavového území
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Krmný a nastýlací vůz
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 16.06.2017 09:00
Traktorový fekální návěs
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 16.06.2017 08:00
VD Újezd, věžový objekt - sanace vnějších betonových povrchů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 21.06.2017 11:00
Oprava střech TSHD - hala č. 4
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 12.06.2017 15:00
Hygienické a úklidové prostředky - VZ 25/2017
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 08.06.2017 10:00
„Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756) – autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 01.06.2017 10.07.2017 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016