Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SYS SW TrendMicro - upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 08.11.2017 09:00
Část 1: Zajištění podpory provozu systému DMS spisové služby MZe na přechodné období
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 31.10.2017 15:00
Rámcová kupní smlouva na dodávky zboží
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017
MVE Labská, modernizace a rekonstrukce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 08.11.2017 09:00
Optická laserová pinzeta
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Zadáno 30.10.2017 08.12.2017 10:00
Telekomunikační zařízení a infrastruktura
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017 10.11.2017 09:00
Výměna střešní krytiny - hřebenáče (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zrušeno 26.10.2017 03.11.2017 08:00
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“ – dodatek č. 2
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.10.2017 30.10.2017 15:00
Oprava HPLC-MS/MS - výměna kapiláry
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017
Oprava kompresoru - výměna elementu SF8
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017
Finanční limity OP Rybářství 2014 - 2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 07.11.2017 16:00
Zařízení IBM - prodloužení záruky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 01.11.2017 09:00
Projektová příprava - OBNOVA BUDOVY NZM Praha, IV. ETAPA
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Zadáno 25.10.2017 13.11.2017 13:00
Část 2: Zajištění podpory provozu a rozvoje systému DMS spisové služby MZe 2017+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 25.10.2017 15.12.2017 10:00
Dotazníkové šetření pro vyhodnocování opatření PRV – Dobré životní podmínky zvířat
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 02.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016