Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Systém pro gelovou permeační chromatografii a separaci v tokovém poli (Flow Field Frakcionace)
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 09:00
Systém pro hodnocení neuromotorických a kognitivních funkcí
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 14:00
Systém pro termální analýzu proteinů a biomolekul – Isotermální titrační kalorimetr a Diferenciální ultrasenzitivní skenovací nanokalorimetr
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 10:00
Ultracentrifuga 800 000 g
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 07.08.2017 13:00
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 (PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Skořenický potok, Bošín, odstranění nánosů, ř.km 1,177-1,311
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Orličský potok, Jablonné n. O., odstranění nánosů z přepážek, ř.km 1,250-1,830
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Teplický potok, Běstovice, odstranění nánosů, ř.km 0,900-1,300
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Poskytování služeb monitoringu vozidel a pracovních strojů
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 27.06.2017 24.07.2017 10:00
Laboratorní rozbory - stanovení ekotoxicity
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, st.č. 5885
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017
Vlčidolka, Popůvky-Křenovice 0,000 - 2,800- odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 11.07.2017 11:00
Kamerový a poplachový systém
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 30.06.2017 10:00
Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby pro Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Hodnocení 22.06.2017 02.08.2017 10:00
Magnetky s lesnickými motivy
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 29.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016