Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Baťův kanál, PK Vnorovy I., přístavní hrana“; „Baťův kanál, PK Vnorovy II, servisní stání obslužného plavidla“; „Baťův kanál, PK Veselí nad Moravou, servisní stání plavidel– projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 07.02.2017 09:30
Traktorový plošinový přívěs
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 07.02.2017 09:00
MVN Štěpánov, obnova vodního díla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 10:00
VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 26.01.2017 13.02.2017 08:30
Smržovský potok 10101654 , Smržovka, oprava koryta , ř. km 0,000 - 3,800
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 10:00
Popický potok v ř. km 0,940 - 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 - 1,150, revitalizace toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 07.02.2017 10:30
Kupní smlouva o dodávce a odběru tepelné energie a teplé vody ze sekundární sítě soustavy zásobování tepelnou energií.
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 26.01.2017 27.01.2017 00:00
Laboratorní rozbory a zkoušky - stanovení drog a metabolitů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017
Laboratorní rozbory a zkoušky - stanovení tritia
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017
Udánecký potok, Moravská Třebová – Udánky, nánosy, opevnění
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 07.02.2017 10:00
Pořízení teleskopického manipulátoru s příslušenstvím
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zadáno 25.01.2017 27.03.2017 09:00
Elektroinstalace a ochrana před bleskem adm. bud. Šumperk (vč. bytu)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 02.02.2017 09:00
Tichá Orlice, Gerhartice, těžba břehových porostů ohrožujících železnici, ř.km 44,600-46,200
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017
Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábřežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 17.01.2017 09.02.2017 12:00
Technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Realizace provozně stravovacího objektu“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 26.01.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016