Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Svratka, ř. km 49,610 - 50,210, Pisárky, oprava LB opěrné zdi
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 08.08.2017 25.08.2017 09:00
Nákup traktoru pro bezpečnou manipulaci se vzorky II
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 21.08.2017 10:00
Dokumentace bouracích prací demolice původního provozně stravovacího objektu (tzv. parlamentu), kotelny a kočárovny
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 22.08.2017 09:00
Projekt expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství pro pobočku Praha NZM
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2017 23.08.2017 13:00
Tvorba odborné publikace o lesích v karpatské části ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2017 15.08.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy v areálu „Borek“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 07.08.2017 29.08.2017 09:00
„Zpracování pasportu staveb“ – projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2017 15.08.2017 10:30
Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě ve Zlíči
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2017 24.08.2017 12:00
Zajištění podpory licencí ForgeRock
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 31.07.2017 22.08.2017 10:00
Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
podlimitní Zadáno 31.07.2017 07.09.2017 10:00
VD Klavary, oprava levého jezového pilíře - stavební a vrtný průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 15.08.2017 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 15.09.2017 10:00
Projektová příprava stavební obnovy areálu výcvikového střediska Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o., v Heřmanově Městci
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 18.09.2017 10:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí pro účely realizace XXVI. Mezinárodního testu nosných slepic
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 10.08.2017 13:00
Kupní smlouva na odběr tepla Strakonice
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 31.07.2017 31.07.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016