Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Štěpánov u Leštiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.12.2012 17.01.2013 08:15
Cesta Malostranská IV. s poldrem v k.ú. Černilov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 11.12.2012 09.01.2013 13:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Těšany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 11.12.2012 06.02.2013 09:00
Analýza možného plnění podmínek přímých plateb v období 2014 – 2020 prostřednictvím environmentálních opatření Programu rozvoje venkova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 26.11.2012 00:00
Studie ohroženosti území a vstupní analýzy pro vypracování zadávací dokumentace komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Staré Hvězdlice a Nové Hvězdlice, okres Vyškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012
Technický dozor stavebníka při výstavbě Cesty Malostranské IV. s poldrem v k.ú. Černilov a Cesty C1, C5 v k.ú. Těchlovice u Hradce Králové
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012
„Vytyčení vlastnických hranic pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Hať – 2012“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 15.11.2012 09:00
Polní cesty v k. ú. Lučkovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 10.12.2012 07.01.2013 09:00
Dodávka 1 ks kolového traktoru
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 07.12.2012 31.12.2012 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov, Rytířov a Bynovec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.12.2012 11.02.2013 09:00
Rekonstrukce polní cesty HPC 02 v k.ú. Bitětice a polní cesty HPC 01 v k.ú. Nemojov" - zajištění technického dozoru investora
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2012
JPÚ vyvolané stavební činností – blok 1. a blok 2.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 06.12.2012 03.01.2013 09:00
Přepracování výkazu výměr a rozpočtu stavby Rybník R5 v k. ú. Poděšín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2012
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Olešnice na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 22.01.2013 08:30
JPÚ Malín, KPÚ Šebestenice, Újezdec, Kochánov, Močovice, Chroustkov, Lomec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 29.01.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016