Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.03.2013
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Horní Slatina
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hejnice u Žamberka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třeboň
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břilice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lukavice v Čechách
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Slatina u Velvar
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Fořt
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tomíkovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vlčice u Javorníka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holičky a k.ú. Stará Hlína
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pchery
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zvoleněves
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.03.2013
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kmetiněves
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 11.03.2013
KPÚ na okrese Plzeň-sever 1-2011- PF
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 11.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016