Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk a distribuce komentovaného znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2012 05.10.2012 12:00
Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Krucemburk
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 20.09.2012 19.11.2012 14:00
Vytyčení po KPÚ Jamné u Jihlavy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2012 08.10.2012 14:00
Polní cesty SR4 a N9 v katastrálním území Chvaletice u Protivína
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 19.09.2012 08.10.2012 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení, Protzkarova 1180, Uherské Hradiště
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 05.10.2012 08:00
Rekonstrukce vstupního schodiště a rampy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 14.09.2012 11:00
PD pro stavební povolení a pro výběrové řízení o VZ - Oprava kanalizace a vodovodní přípojky, rozšíření stávajícího parkovac. stání s využitím volných prostor a vybudování hlavního bezb. přístupu do budovy, obnovení zeleně Kotlářská 53 v Brně
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2012 31.08.2012 00:00
Posudek - vliv stavby na odtokové poměry
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2012
VD Janov, kobka spodních výpustí - rekonstrukce nosného systému česlí
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2012
TDI při stavbě HPC 1 v k.ú. Klucké Chvalovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2012
Zajištění provedení ZAV Čankovice, Bořice, Bousov, Liboměřice a Topol
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2012
Interakční prvek IPN1 podél polní cesty C5 k.ú. Chramostek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2012 03.10.2012 13:00
Komplexní pozemkové úpravy Pohorovice a Kloub
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 17.09.2012 16.10.2012 08:30
Vytýčení pozemků v územní působnosti Pozemkového úřadu Břeclav-2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2012 03.10.2012 09:00
Polní cesta C2, rybníček "Za rychtou" a výsadba zeleně v k.ú. Karlov u Paseky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 14.09.2012 02.10.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016