Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Koordinátor BOZP při práci na staveništi
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2012
Třebůvka, ř.km 13,000–36,200 od soutoku s náhonem v Kozově po zaústění Kunčinského p. v Mor. Třebové - přírodě blízká PPO
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 14.06.2012 29.06.2012 00:00
VD Boskovice – DÚR včetně modelového výzkumu
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 14.06.2012 29.06.2012 00:00
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - kontrolní zkoušky a geotechnika při sypání hráze
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2012
Technický dozor investora pro realizaci plánů společných zařízení KPÚ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2012 27.06.2012 14:00
DSP a DPS pro přemostění toku v rámci stavby polních cest P1 a P2 k. ú. Pašovice na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2012
JPÚ Nová Ves u Bohušova 2
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2012 26.06.2012 14:00
Vytvoření ucelené vzdělávací soustavy pro zaměstnance pozemkových úřadů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2012
Zpracování vnitřního předpisu na hodnocení zaměstnanců soustavy pozemkových úřadů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2012
Konzultace v oblasti projetktového řízení, řízení programu a portfolia
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2012
Konzultace v oblasti strategického řízení, procesního řízení a řízení rizik
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2012
Okluky, Dolní Němčí - Horní Němčí, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2012 19.06.2012 00:00
Sanace podloží komunikace MK1 v k.ú. Sedlečko u Soběslavě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2012
Technický dozor na stavbách 2012/I
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2012
Dodávka 2 ks žaček dvouosých vč. čelního mulčovače
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 06.06.2012 21.06.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016