Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2011 03.10.2011 14:00
Návrh pozemkové úpravy na dokončení scelení v kat.území Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov-aktualizace k.ú.Přerov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2011 29.09.2011 12:00
Rekonstrukce účelové komunikace HPC2 v k.ú. Hvožďany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2011 05.10.2011 11:00
Geodetické práce v k. ú. Sobědraž, Chrást u Zahořan, Kožlí u Orlíka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2011 03.10.2011 09:00
Komplexní pozemková úprava Sviny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 20.09.2011 14.11.2011 11:00
Projekty společných zařízení v k.ú. Malečov a Pohoří u Malečova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2011 29.09.2011 12:00
PPO v k.ú. Babice u Šternberka - svodný příkop SP2 a zasakovací pás "Na kopci"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 10.10.2011 15:00
Projekt na výstavbu polní účelové komunikace HPC2-P5/30 a rekonstrukce polních účelových cest VPC1-P4/30 a VPC2-P4/30 v k.ú. Nová Ves u Sedla
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 29.09.2011 11:00
Projekt rokonstrukce polních cest C1, C2, C5, C7, C12 v k.ú. Dvory nad Lužnicí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 29.09.2011 11:00
„Studie posouzení vlivu stavby R6 Nové Strašecí-křižovatka I/27na novou organizaci zemědělského půdního fondu, včetně návrhu výstavby společných zařízení pro potřeby KPÚ v k.ú. Krupá, k.ú. Řevničov, k.ú. Hořesedly a k.ú. Hořovičky“.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 30.09.2011 10:00
Zpracování projektových dokumentací pro výstavbu polních cest v k.ú. Žalany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 27.09.2011 12:00
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. A etapa
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 16.09.2011 24.10.2011 00:00
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Protzkarova č.p. 1180, Uherské Hradiště
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 26.09.2011 11:00
Čištění a oprava části fasády budovy MZe Ve Smečkách 33 (Václavské náměstí 52), Praha 1
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2011 26.09.2011 10:00
Protipovodňová ochrana obce Prušánky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.09.2011 30.09.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016