Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodní nádrž N5, k.ú. Prakšice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 09.05.2011 25.05.2011 11:00
Výměna oken a zateplení části fasády budovy MZe, AZV Děčín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2011 19.05.2011 12:00
KPÚ Kouty u Poděbrad
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 06.05.2011 07.07.2011 15:00
Expertní činnost ke klasifikaci jatečně upravených těl skotu a prasat
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2011 27.05.2011 12:00
Obnova a rekonstrukce rybníka Pod Hřbitovem v k.ú. Hartvíkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2011 18.05.2011 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ochoz u Konice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 03.05.2011 27.05.2011 10:00
Komplexní pozemková úprava Hodětín včetně vytyčení rozsáhlých lesních pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.05.2011 27.06.2011 11:00
Rozšíření strukturované kabeláže LAN
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2011
KPÚ Cehnice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.04.2011 24.06.2011 11:00
Zpracování projektové dokumentace polních cest
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2011 16.05.2011 12:00
Polní cesty PC 1, PC 5 a PC 6 v k.ú. Roubíčkova Lhota
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 27.04.2011 20.05.2011 12:00
Zpracování monitoringu integrované produkce sadů a monitoringu půdního edafonu vinic v roce 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2011 09.05.2011 16:00
Zpracování monitoringu přínosu nově navržených agroenvironmentálních opatření za rok 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2011 06.05.2011 16:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Troskotovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.04.2011 08.06.2011 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otnice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.04.2011 14.06.2011 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016