Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt na výstavbu polní účelové komunikace HPC2-P5/30 a rekonstrukce polních účelových cest VPC1-P4/30 a VPC2-P4/30 v k.ú. Nová Ves u Sedla
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 29.09.2011 11:00
Projekt rokonstrukce polních cest C1, C2, C5, C7, C12 v k.ú. Dvory nad Lužnicí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 29.09.2011 11:00
„Studie posouzení vlivu stavby R6 Nové Strašecí-křižovatka I/27na novou organizaci zemědělského půdního fondu, včetně návrhu výstavby společných zařízení pro potřeby KPÚ v k.ú. Krupá, k.ú. Řevničov, k.ú. Hořesedly a k.ú. Hořovičky“.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 30.09.2011 10:00
Zpracování projektových dokumentací pro výstavbu polních cest v k.ú. Žalany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 27.09.2011 12:00
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. A etapa
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 16.09.2011 24.10.2011 00:00
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Protzkarova č.p. 1180, Uherské Hradiště
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 26.09.2011 11:00
Čištění a oprava části fasády budovy MZe Ve Smečkách 33 (Václavské náměstí 52), Praha 1
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2011 26.09.2011 10:00
Protipovodňová ochrana obce Prušánky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.09.2011 30.09.2011 10:00
Rekonstrukce polní cesty HPC 4 v k.ú. Potěhy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2011 22.09.2011 12:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci Zateplení fasády a rekonstrukce podkroví budovy MZe, Družstevní 91, Prachatice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2011
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Krhovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 09.09.2011 04.10.2011 13:00
Dodávka 2 ks lehkých nákladních automobilů s prodlouženou kabinou
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 08.09.2011 29.09.2011 00:00
Projekty polních cest Hřibojedy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2011 26.09.2011 13:00
Stavba polních cest k.ú. Uhřice, k.ú. Dřínov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.09.2011 30.09.2011 10:00
Geodetické práce v k.ú. Křižanov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2011 19.09.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016