Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kněževes včetně rekonstrukce přídělů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 30.03.2011 23.05.2011 10:00
Komplexní pozemková úprava Dolní Němčí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 25.03.2011 10.05.2011 13:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 25.03.2011 17.05.2011 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Doudleby nad Orlicí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.03.2011 15.04.2011 09:00
Parkoviště na p.č. 1095/1 zapsaném na LV č. 5842 pro k.ú. Český Krumlov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2011 08.04.2011 12:00
Polní cesta HC3, část polní cesty HC4 k.ú. Janova Ves
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 25.03.2011 22.04.2011 14:00
Jednoduchá pozemková úprava s výměnou vlastnictví v k.ú. Nepomuky na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2011 26.04.2011 14:00
Konzervace genových zdrojů lesních dřevin ex situ s využitím banky explantátů lesních dřevin
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2011 31.03.2011 10:00
Rovný - hlavní polní cesta HPC IX
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2011 07.04.2011 14:00
Vyhotovení návrhu KPÚ v k. ú. Božejov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 21.03.2011 06.04.2011 14:00
Vytyčení hranic pozemků, rok 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 21.03.2011 06.04.2011 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stoječín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 06.04.2011 15:00
Kontrola kvality leteckého vápnění lesů v roce 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2011 05.04.2011 09:00
KPÚ Oseček
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 17.03.2011 09.05.2011 16:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lechotice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 15.03.2011 27.04.2011 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016