Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Růžová
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.12.2009 01.03.2010 14:00
Technický dozor a koordinátor BOZP - Ochranná retenční nádrž Lichnov II
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 28.12.2009 26.01.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a Kristánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 18.12.2009 26.01.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radostín u Sychrova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 01.12.2009 21.01.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdislava
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 01.12.2009 30.12.2009 14:00
Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Světlík - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.11.2009 26.01.2010 14:00
Jednoduchá pozemková úprava - rekonstrukce přídělů v k.ú. Hodonice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 27.11.2009 18.12.2009 12:00
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.10.2009 16.11.2009 15:00
Opakovaná evaluace komunikační kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR – RYBA DOMÁCÍ a zajištění šetření postojů a informovanosti cílových skupin formou výzkumu veřejného mínění
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 05.05.2009 27.05.2009 15:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dubá
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.04.2009 15.06.2009 12:00
Příprava, organizační zajištění a realizace konferencí a jednání Monitorovacích výborů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2009 06.05.2009 15:00
Příprava, výroba audiovizuálního díla a výroba POS předmětů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2009 06.05.2009 15:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Lipina
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.04.2009 01.06.2009 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chocovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.04.2009 01.06.2009 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zbyny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.02.2009 20.02.2009 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016