Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Luhačovice - sanace sesuvu
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 11.05.2012 17.05.2012 00:00
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Drachkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2012
Technický dozor stavebníka nad výstavbou polních cest CH2 v k. ú. Uhřice a C1 v k. ú. Dřínov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2012
Zateplení a fasáda na budově MZe, Soudní 17, 288 00 Nymburk
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2012 13.06.2012 12:00
Geodetické práce v k.ú. Horní Kozolupy, Staré Sedliště, Stříbro, Tachov, Újezd pod Přimdou a Únehle
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2012
Činnosst TDI pro stavbu "Hanov u Lestkova - vedlejší polní cesta VPC 4"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2012
Spoj. Bečva, km 58,400-61,500, oprava toku, Valašské Meziříčí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2012 18.05.2012 00:00
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I.etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 04.05.2012 21.05.2012 00:00
Analýza změn zásob půdního organického uhlíku a jejich průběhu v čase v důsledku realizace environmentálních opatření PRV
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2012 18.05.2012 15:00
Zpracování návrhu upřesnění přídělů pro katastrální území Jindřiš a Malíkov nad Nežárkou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2012 21.05.2012 09:00
Rekonstrukce a zateplení střech Agrodomu, Palánek 250/1, Vyškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2012 24.05.2012 10:00
KPÚ v k.ú. Drážkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 30.04.2012 17.05.2012 08:45
Bečva, Lipník nad Bečvou, km 27,400-27,513, oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2012 09.05.2012 00:00
Technologie měřících stanic sítě aut.monitoringu PM
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2012 04.05.2012 00:00
ZKT Kurdějovského potoka–dodatečné stavební práce
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 27.04.2012 02.05.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016