Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu- určení hranic pozemků vk.ú. Vítonice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 31.08.2010
JPÚ - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Kadov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 31.08.2010
Zpracování modelu plánů společných zařízení (definice závazné digitální formy pro odevzdání PSZ)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2010 10.09.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Jemniště
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 30.08.2010 20.09.2010 12:00
Rekonstrukce polní cesty VPC 2 v k.ú. Nové Dvory
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2010 08.09.2010 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichovice u Napajedel
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 26.08.2010 16.09.2010 13:00
PEO a PPO v trati Zážlebčí, Prakšice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2010 02.09.2010 13:00
Zpracování KPÚ v k.ú. Obytce, Bystřice nad Úhlavou a Bolešiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.08.2010 12.10.2010 10:00
Projektové dokumentace pro výstavbu polních cest v k.ú. Lipník, Struhy a Obodř
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2010 01.09.2010 15:00
Suchý poldr v trati Díly a záchytný průleh v trati Padělky, Suchá Loz
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2010 01.09.2010 13:00
Vytyčení vlastnických hranic pozemků 2/2010
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2010 01.09.2010 11:00
Technický dozor stavebníka na stavbách polních cest v k.ú. Obora u Loun a Počedělice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2010 27.08.2010 12:00
Komplexní pozemková úprava Lesní Jakubov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 17.08.2010 07.09.2010 10:00
Výstavba polní cesty Pod Kostelcem v k.ú. Horní Těrlicko
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2010 25.08.2010 12:00
KPÚ_PS_1_2010_ŘSD
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.08.2010 11.10.2010 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016