Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Suchá retenčnni nádrž na Němčickém potoce, polní cesty Pv1, Pv 2 v k.ú. Němčice a Pv 15 v k.ú. Žďár u Blanska
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.07.2010 16.08.2010 10:00
Výroba audiovizuálního pořadu o funkci technických protipovodňových opatření
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2010 09.08.2010 10:00
Polní cesta VPC 1 k.ú. Vidim
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 20.07.2010 25.08.2010 17:00
Projektová dokumentace společných zařízení KPÚ Myslkovice – účelové komunikace CHN9, CHN3 a KPÚ Pořín – účelové komunikace část C33 a část C34
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2010 30.07.2010 11:00
"Vytyčení hranic pozemků v katastrálním území Horní Ves u Mariánských Lázni na podkladě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2010 03.08.2010 15:00
DSP a DPS pro stavbu polní cesty Pv1 a Pv3 k.ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 13:00
DSP a DPS pro stavbu polní cesty Pv32 a Pv73 k.ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 13:00
PD pro realizaci LBK2, VL8 a VL15 k.ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 13:00
PD pro stavbu polní cesty Pv30 a realizaci IP21 a VL13 k.ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 13:00
Rozbor možností úprav kritérií a podmínek pro přiznání a stanovení výše podpor z Programu rozvoje venkova v letech 2011 až 2013
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 16:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Arneštovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 16.07.2010 23.09.2010 14:00
Vytyčení vlastnických hranic pozemků 1/2010
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2010 28.07.2010 11:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Doksy u Máchova jezera
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.07.2010 19.08.2010 12:00
Vytyčení lesních pozemků v k.ú. Vlachovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2010 19.07.2010 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čechy pod Kosířem
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 25.06.2010 18.08.2010 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016