Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování monitoringu přínosu nově navržených Agroenvironmentálních opatření za rok 2010.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2010 31.05.2010 16:00
Expertní a poradenská činnost v oboru zachování genových zdrojů lesních dřevin s využitím klonového archivu in vitro
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2010 27.05.2010 10:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby Poldr v k.ú. Věžky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2010 10.06.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zhořec u Bezdružic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 18.05.2010 02.06.2010 16:00
Koplexní pozemková úprava v k.ú. Ostružno u Jičína
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 18.05.2010 09.06.2010 09:00
Komplexní pozemková úprava Uherský Brod
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 14.05.2010 22.06.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava Vyšehněvice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 14.05.2010 09.06.2010 08:00
KPÚ Adamovu Tupadel, KPÚ Jindice, KPÚ Ostrov u Bohdanče
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 14.05.2010 12.07.2010 14:00
Nákup mediálního prostoru pro minipořad
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2010 26.05.2010 15:00
Monitorování vývoje komářích populací a provedení pozemních obranných zásahů proti komářím larvám v kalamitně postižených lokalitách lužních lesů podél toků Moravy a Dyje
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2010 20.05.2010 14:00
Zpracování geometrických plánů v k.ú. Volenice u Počedělic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2010 21.05.2010 12:00
Projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci staveb – „Polní cesty v k.ú. Lutonina“ a „Polní cesty v k.ú. Kelníky“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2010 26.05.2010 13:00
Zeměměřičské práce pro JPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2010 26.05.2010 15:00
Komplexní pozemkové úpravy (dokončení přídělového řízení) v k.ú. Semošice, Drahotín, Nemanice, Železná u Smolova a Zámělíč, okres Domažlice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.05.2010 30.06.2010 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krnsko, k.ú. Řehnice a k.ú. Strenice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.05.2010 29.06.2010 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016