Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Měření populační dynamiky roztoče Varroa ve včelstvech různými metodami monitoringu.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2010 22.04.2010 15:00
Monitoring účinnosti léčiv a léčebných postupů používaných v ČR k tlumení varroázy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2010 20.04.2010 15:00
Monitoring výskytu původce moru včelího plodu v lokalitách navazujících na sanovaná nebo vyšetřovaná území výskytu klinických nálezů moru včelího plodu.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2010 20.04.2010 15:00
Pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice, Vestec u Chrudimi, Chrudim a Topol
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.04.2010 31.05.2010 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křižanovice u Bučovic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 09.04.2010 31.05.2010 11:00
Zpracování monitoringu IP vinic a sadů v roce 2010
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2010 22.04.2010 16:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Šedivec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 06.04.2010 30.04.2010 07:30
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Žopy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.04.2010 26.05.2010 11:00
Situační zpráva - Ryby 2010
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2010 19.04.2010 15:00
Geodetické práce dle § 21a zákona č. 229/1991 Sb.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 31.03.2010 30.04.2010 09:00
Vytvoření digitální evidence platných rybářských revírů Jihomoravského kraje
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2010 12.04.2010 15:00
Vytvoření digitální evidence platných rybářských revírů Olomouckého kraje
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2010 12.04.2010 15:00
Vytvoření digitální evidence platných rybářských revírů Zlínského kraje
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2010 12.04.2010 15:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Horní Břečkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 29.03.2010
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Podmyče
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 29.03.2010
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016