Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění oboustranného informačního toku mezi ČR, orgány EU a dalšími subjekty
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2010 18.03.2010 11:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nový Žďár – dodatečné práce pro aktualizaci stavu KPÚ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2010 16.03.2010 09:00
Registr aktivit v lesnictví v rámci České republiky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2010 11.03.2010 11:00
Vodohospodářská opatření v k.ú. Měrůtky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 23.02.2010 17.03.2010 10:00
Sběr zdrojových dat a zpracování statistiky hospodářské evidence v rybníkářství a hospodářské evidence v rybářských revírech za rok 2009 v souladu s požadavky na statistická hlášení předávaná do EU.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2010 02.03.2010 15:00
Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2010
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2010 04.03.2010 15:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Březí u Malečova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 04.02.2010 10.03.2010 12:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hobšovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 27.01.2010 26.11.2009 12:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálních územích Kováry a Trněný Újezd
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 14.01.2010 30.12.2009 13:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Růžová
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.12.2009 01.03.2010 14:00
Technický dozor a koordinátor BOZP - Ochranná retenční nádrž Lichnov II
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 28.12.2009 26.01.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a Kristánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 18.12.2009 26.01.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radostín u Sychrova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 01.12.2009 21.01.2010 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdislava
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 01.12.2009 30.12.2009 14:00
Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Světlík - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.11.2009 26.01.2010 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016