Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Stavba polních cest HC- 2, HC- 4 v k.ú. Březka u Velké Bíteše“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 11.03.2010 22.12.2009 10:00
KPÚ Kojátky, Šardičky-realizace souboru staveb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 11.03.2010 23.12.2009 10:00
Tlumení hmyzích kalamit biologickými metodami - vývoj prototypu biopreparátu proti ponravám chrousta na bázi entomopatogenní houby Beauveria bassiana
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2010 23.03.2010 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrošov u Libé
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.03.2010 31.03.2010 16:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vranovice a Kelčice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.03.2010 28.04.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hradčany na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 05.03.2010 30.04.2010 12:00
„Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Svojnice “
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2010 21.04.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dolany u Jaroměře
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 03.03.2010 20.04.2010 09:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hustířany a Velichovky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 03.03.2010 21.04.2010 09:00
Zpracování geometrických plánů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2010 12.03.2010 12:00
Zajištění monitoringu 2. akčního programu podle požadavků směrnice Rady 91/676/EHS, který je stanoven v novele č. 108/2008 Sb. nařízení vlády č. 103/2003 Sb., včetně podpory zemědělské veřejnosti v rámci implementace 2. akčního programu.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.03.2010 24.03.2010 16:00
Komplexní pozemková úprava Jiratice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 01.03.2010 19.04.2010 10:00
Zajištění oboustranného informačního toku mezi ČR, orgány EU a dalšími subjekty
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2010 18.03.2010 11:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nový Žďár – dodatečné práce pro aktualizaci stavu KPÚ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2010 16.03.2010 09:00
Registr aktivit v lesnictví v rámci České republiky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2010 11.03.2010 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016