Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Návrh metodiky pro průzkum a vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv (polních skládek) s ohledem na jejich vliv na kvalitu vod a její ověření v terénu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2010 19.05.2010 16:00
Geodetické práce dle § 21a zákona č. 229 /1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 04.05.2010 24.05.2010 09:00
Výměna střešní krytiny zasedací místnosti a vestibulu na budově MZe ČR, Wurmova 2, Přerov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2010 17.05.2010 11:00
Zajištění podmínek pro realizaci projektů regionálních soutěží o značku „Regionální potravina“, zohledňujících specifika daného kraje, včetně jejich posouzení, výběru, průběžné kontroly a hodnocení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2010 14.05.2010 10:00
Aktualizace vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2010 11.05.2010 10:00
Technické opatření JPÚ Růžďka lokalita "Za humny"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2010 18.05.2010 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Říkovice u Přerova a v k.ú. Stará Ves u Přerova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.04.2010 16.06.2010 12:00
VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI VÁPNĚNÍ A HNOJENÍ LESŮ V IMISNÍCH OBLASTECH, VČETNĚ PŘÍPRAVY PROJEKTŮ CHEMICKÉ MELIORACE
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2010 04.05.2010 15:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2010
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2010 05.05.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Proseč pod Křemešníkem
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 19.04.2010 24.06.2010 14:00
Vypracování návrhu KPÚ Lhůta, Kladruby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 19.04.2010 21.05.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Předbořice u Zahořan v návaznosti na změny územního plánu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.04.2010 11.06.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Předbořice u Zahořan v návaznosti na změny územního plánu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.04.2010 11.06.2010 13:00
KPÚ Chotěvice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.04.2010 04.06.2010 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulečný
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.04.2010 15.06.2010 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016