Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytvoření digitální evidence platných rybářských revírů Olomouckého kraje
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2010 12.04.2010 15:00
Vytvoření digitální evidence platných rybářských revírů Zlínského kraje
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2010 12.04.2010 15:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú Horní Břečkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 29.03.2010
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Podmyče
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 29.03.2010
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Myslůvka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 29.03.2010 03.05.2010 15:30
Září - Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin 2010 – 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2010 22.04.2010 14:00
Rekonstrukce kotelny MZe, Těšnov 17.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.03.2010 13.04.2010 10:00
KOMPLEXNÍ LETECKÝ ZÁSAH ULV APLIKACÍ PROTI KLÍNĚNCE JÍROVCOVÉ (CAMERARIA OHRIDELLA)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2010 07.04.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Hořenec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 19.03.2010 13.04.2010 12:00
Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství – část II - Terénní šetření
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2010 06.04.2010 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Slaviboř
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.03.2010 19.04.2010 15:30
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Stvolínky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 15.03.2010 28.04.2010 12:00
Vypracování návrhu KPÚ Skorkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 15.03.2010 14.05.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bukovina u Hradce Králové, včetně ucelené části k.ú. Piletice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.03.2010 30.03.2010 14:00
„Stavba polních cest HC- 2, HC- 4 v k.ú. Březka u Velké Bíteše“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 11.03.2010 22.12.2009 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016