Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Roveň u Rychnova nad Kněžnou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 11.06.2010 03.08.2010 09:00
Pilotní projekt zaměřený na zhodnocení transformace sluneční energie a retence živin vybraného agroekosystému s důrazem na ochranu a kvalitu odtékajících vod do zemědělské krajiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2010 24.06.2010 16:00
Realizace polní cesty v k.ú. Velká Morava
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 11.06.2010 29.06.2010 08:45
Identifikace, zákres a multikriteriální analýza erozně ohrožených nestabilizovaných drah soustředěného odtoku na orné půdě na území ČR
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2010 21.06.2010 16:00
Ověřování produkce živin ve statkových hnojivech v užívaných technologiích ustájení hospodářských zvířat v návaznosti na monitoring akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2010 21.06.2010 16:00
Vyhotovení návrhu KPÚ v k. ú. Vrábče
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 09.06.2010 18.08.2010 14:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Karlovarském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2010 17.06.2010 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Jihomoravském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2010 17.06.2010 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Jihomoravském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2010 17.06.2010 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Plzeňském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2010 17.06.2010 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Moravskoslezském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2010 17.06.2010 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vranovice u Břas, Třímany, Hlohovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.06.2010 13.08.2010 09:30
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v kraji Vysočina
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2010 17.06.2010 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Ústeckém kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2010 17.06.2010 12:00
Realizace projektu soutěže o značku „Regionální potravina“ v Olomouckém kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2010 17.06.2010 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016