Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna střešní krytiny – kotelna + garáže na budově Mze ČR, Wurmova 2, Přerov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2010 16.08.2010 11:00
Projektová dokumentace-polní cesty I.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2010 20.08.2010 08:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Sázava u Lanškrouna
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 06.08.2010 31.08.2010 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Budeč u Žďáru nad Sázavou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.08.2010 29.09.2010 13:00
Vyhodnocení právní regulace nástrojů pro řízení chovu zvěře v ČR a EU a ostatních zemích - popis trendů a zpracování doporučení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2010 13.08.2010 12:00
Vytyčení pozemků 2010
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2010 18.08.2010 08:00
Zpracování geometrických plánů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2010 17.08.2010 12:00
Výstavba polních cest: Dílčí část 1) Týnec u Plané-polní cesta PC 1, Dílčí část 2) Svahy-polní cesta PC 6
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.08.2010 18.08.2010 16:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chvojenec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.07.2010
Polní cesta CH3 a interakční prvek IP1 v k. ú. Prasklice a v k. ú. Morkovice (UPOZORNĚNÍ - DODATEČNÉ INFORMACE!!)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 27.07.2010 11.08.2010 11:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Čachovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2010 10.08.2010 14:00
Komplexní pozemková úprava Vranín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 23.07.2010 10.08.2010 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kateřinky u Opavy a Palhanec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.07.2010 13.09.2010 09:00
Výroba instruktážního audiovizuálního pořadu – Způsoby a cíle dotací MZe na podporu myslivosti a biodiverzity krajiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2010 06.08.2010 10:00
Realizace polní cesty HC-04/2 v k.ú. Dolní Skorošice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.07.2010 10.08.2010 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016