Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 2 ks lehkých nákladních automobilů s prodlouženou kabinou
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 08.09.2011 29.09.2011 00:00
Projekty polních cest Hřibojedy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2011 26.09.2011 13:00
Stavba polních cest k.ú. Uhřice, k.ú. Dřínov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.09.2011 30.09.2011 10:00
Geodetické práce v k.ú. Křižanov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2011 19.09.2011 09:00
Polní cesta C1 v k. ú. Bobnice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2011 21.09.2011 16:00
Ozelenění biokoridorů BK 38 Herink, BK 39 Herink, BK 70 Dobřejovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2011 21.09.2011 09:00
Vytyčení vlastnických hranic pozemků 2/2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2011 19.09.2011 11:00
Komplexní pozemková úprava Vřesce, Podolí u Ratibořských Hor
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.09.2011 26.10.2011 11:00
KPÚ v k. ú. Vlastec k vyřešení nedokončeného přídělového řízení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.09.2011 31.10.2011 11:00
Metodika sledování vlivu uložení tuhých statkových a organických hnojiv na zemědělské půdě na znečištění povrchových a podzemních vod
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2011 14.09.2011 16:00
Polní cesta Pv2 v k.ú. Kelníky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2011 15.09.2011 10:00
Stanovení produkce živin ve statkových hnojivech v užívaných technologiích ustájení hospodářských zvířat
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2011 14.09.2011 16:00
Vyhotovení návrhu KPÚ v k. ú. Žabovřesky a v k. ú. Dehtáře
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.09.2011 03.01.2012 14:00
Zpracování podkladů do materiálu Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2011 14.09.2011 16:00
Výstavba polní cesty CO3 Ostrov u Brandýsa nad Labem
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2011 20.09.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016