Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JPÚ - upřesnění přídělů v k.ú. Klášter u Vilémova, Sirákovice a Heřmanice u Vilémova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2011 07.10.2011 14:00
KPÚ v k.ú. Květná u Lukové
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 27.09.2011 17.10.2011 11:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Jaroslavice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.09.2011 21.11.2011 13:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinčany a Raškovice u Přelouče
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.09.2011 28.11.2011 16:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jabloňany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 23.09.2011 07.11.2011 13:00
Lovčice - polní cesta C 104
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2011 11.10.2011 10:00
Výsadba zeleně v katastrálním území Třebíz
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2011 04.10.2011 14:00
Rekonstrukce účelové komunikace HPC2 v k.ú. Hvožďany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2011
KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2011 03.10.2011 14:00
Návrh pozemkové úpravy na dokončení scelení v kat.území Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov-aktualizace k.ú.Přerov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2011 29.09.2011 12:00
Rekonstrukce účelové komunikace HPC2 v k.ú. Hvožďany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2011 05.10.2011 11:00
Geodetické práce v k. ú. Sobědraž, Chrást u Zahořan, Kožlí u Orlíka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2011 03.10.2011 09:00
Komplexní pozemková úprava Sviny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 20.09.2011 14.11.2011 11:00
Projekty společných zařízení v k.ú. Malečov a Pohoří u Malečova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2011 29.09.2011 12:00
PPO v k.ú. Babice u Šternberka - svodný příkop SP2 a zasakovací pás "Na kopci"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2011 10.10.2011 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016