Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace podloží v rámci stavby Polní cesta v lokalitě J005/2001 – Pustky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2011 21.10.2011 09:00
JRBUV_Komplexní pozemková úprava v k.ú. Němčičky u Hustopečí včetně přilehlých částí k.ú. Bořetice u Hustopečí a Boleradice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 10.10.2011
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dražovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.10.2011 15.11.2011 11:00
Novostavba místní komunikace MK1 v k.ú. Sedlečko u Soběslavě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2011 24.10.2011 11:00
Stabilizace drah soustředěného odtoku vody z půdních bloků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2011 19.10.2011 16:00
Zpracování projektové dokumentace polních cest v k.ú. Vědlice a v k.ú. Sukorady
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2011 19.10.2011 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Mladějov na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.10.2011 28.11.2011 14:00
Výsadba interakčního prvku IP6 v k. ú. Postoupky, interakčního prvku IP – zeleně u cesty CH 1 v k. ú. Miňůvky a zeleně u cesty C26 v k. ú. Bezměrov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2011 17.10.2011 11:00
Výroba TV cyklu prezentujícího problematiku myslivosti
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 03.10.2011 27.10.2011 12:00
Výsadba interakčních prvků v k.ú. Odrlice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2011 17.10.2011 15:00
Lokální biokoridor LBK 59, část EZ 5 k.ú. Kadlín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2011 13.10.2011 15:30
Rámcová smlouva na opravu a údržbu střešního pláště
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 29.09.2011 20.10.2011 09:00
Smlouva o zabezpečení informační kampaně na podporu prodeje ze dvora, lokálních zemědělských trhů a vytvoření databáze prodejců ze dvora v regionech Louny a Český Krumlov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2011 07.10.2011 10:00
Pravidelná kontrola plynového zařízení,odborná prohlídka kotelny, provozní revize tlakových nádob a s tím související práce
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2011
Zefektivnění řízení lidských zdrojů pomocí implementace moderních forem vzdělávání zaměstnanců MZE pro podporu interních procesů úřadu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 27.09.2011 22.11.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016