Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup GPS Satcon
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2011
GSM brána pro AZV České Budějovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2011
Oprava plochy dvora budovy Ministerstva zemědělství na adrese Rudolfovská 80, České Budějovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2011
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Orel
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 16.11.2011 09.12.2011 10:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Roučkovice + rekonstrukce přídělů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 15.11.2011 23.01.2012 14:00
Podpora genofondu bílé jelení zvěře v oborách Kopidlno a Žleby (LČR, s.p.)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2011 25.11.2011 12:00
Realizace krajinných výsadeb v k. ú. Všeň
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.11.2011 09.12.2011 10:00
větrolam v k.ú. Habrkovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2011 25.11.2011 14:00
JPÚ - upřesnění přídělů Královec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 14.11.2011 10.01.2012 12:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Kořenice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2011 21.11.2011 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalsko a k.ú. Nemyslovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 13.11.2011 30.01.2012 14:00
Vybudování přístupu do garáží Palánek 250/1, Vyškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2011 26.10.2011 00:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 10.11.2011 06.12.2011 11:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Stará Říše
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 10.11.2011 10.01.2012 13:00
Projektová dokumentace - polní cesty v Kněžicích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2011 21.11.2011 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016